Česká Granada, Drogy drogy a zase drogy.

Můžete se rozhodnout, jestli ho chcete vidět.

V Čánku je video které vás může šokovat nebo pohoršit ,není vhodné pro osoby mladších 18+.

Dokumentární film o České Granadě Drogy dorgy a zase drogy.