i v práci je dobré si oddechnout, a zatancovat si .

Hlavně si zachovat dobrou náladu .