Kulový blesk je vzácný přírodní atmosférický elektrický fenomén (tzv. elektrometeor), který dosud není dostatečně prozkoumán a vysvětlen. Je popisován jako zářivý sférický objekt od velikosti hrášku do průměru několika metrů. Je obvykle spojován s bouřkami, ale jev trvá déle, než blesk trvající zlomek sekundy. Vzhledem k tomu, že vědecky nebyl dosud kulový blesk popsán ani se nepodařilo jej v laboratoři vytvořit a jsou k dispozici pouze výpovědi očitých svědků, které se liší a tím není k dispozici dostatek spolehlivých údajů, zůstává existence kulového blesku jako jevu dosud neprokázaná.[1] V současnosti je nejpopulárnější teorie křemíkového blesku.

Protože současná fyzika neumí kulový blesk zatím popsat ani ho uměle vytvořit v laboratoři (na rozdíl od blesků), je popis kulového blesku závislý na výpovědi očitých svědků, které se často liší. Podle nich může nabývat různých barev od žluté po modrou, pohybuje se obvykle po dobu několika sekund až minut různými směry a zaniká buď výbuchem, nebo i zcela poklidně. Jsou k dispozici pozorování z 19. století popisující pozorování koule, která někdy explodovala a zanechala zápach síry.Popisy kulového blesku se v průběhu staletí objevují v různých historkách, ale většina vědců se k těmto zprávám staví skepticky. Je možné, že některá pozorování UFO lze považovat za pozorování kulového blesku.[zdroj?]

V roce 2007 byla popsána metoda, která simuluje jevy částečně podobné kulovému blesku pomocí elektrického výboje na tenké křemíkové destičce.
V roce 2012 se čínským fyzikům podařilo poprvé zaznamenat spektrum kulového blesku (publikováno 17. 1. 2014

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulový_blesk

By News Word

Novinky z celého světa. Nejrychlejší zpravodajství na českém internetu, události z domova i celého světa.